тари

 • 111тариф — а; м. (франц. tarif) см. тж. тарифный 1) Официально установленный размер или система размеров стоимости, оплаты, обложения чего л. Железнодорожный тари/ф. Таможенный тари/ф. Тарифы налогов. Тарифы связи …

  Словарь многих выражений

 • 11255.100 — Пляшки. Горщики. Банки ГОСТ 5717 91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия. Взамен ГОСТ 5717 81, ГОСТ 24639 81 ГОСТ 10782 85 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия. Взамен ГОСТ… …

  Покажчик національних стандартів

 • 11355.140 — Діжки. Барабани. Каністри ГОСТ 5037 97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия. Взамен ГОСТ 5037 78 ГОСТ 5044 79 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия. Взамен ГОСТ 5044 71… …

  Покажчик національних стандартів

 • 11455.180.40 — Укомплектована, завантажена транспортна тара ГОСТ 11354 93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия. Взамен ГОСТ 11354 82, ГОСТ 18575 81 ГОСТ …

  Покажчик національних стандартів

 • 115айдун — [ايدون] шакли дигари эдун 1. акнун, ҳозир 2. инчунин; ҳамин тариқа, ба ин тариқ …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 116аҳл — [اهل] а 1. зан, аёл; аҳлу аёл зану фарзандон, аъзои хонавода, ҳар яке аз афроди хонадон 2. мардум, халқ; бошандагон, сокинон; аҳли шаҳр сокинони шаҳр 3. лоиқ, сазовор, муносиб 4. тифоқ, муттафиқ; ёр аҳл аст, кор саҳл аст (зарб.) 5. мансуб,… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 117ваколатӣ — [وکالتي] мансуб ба ваколат; муомилае, ки бо ваколат анҷом мешавад, аз тариқи ваколат: хариду фурӯши ваколатӣ; ваколатӣ анҷом додани чизе аз тариқи ваколат анҷом додани чизе …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 118ваҷҳ — [وجه] 1. сабаб, далел, асос; аз ин ваҷҳ а) аз ин сабаб, аз ин рӯ, аз ин ҷиҳат; бинобар ин; б) аз ин хусус, дар ин бора; бе ҳеҷ ваҷҳ бесабаб, беҳуда, бе ягон асос; ваҷҳ гуфтан а) сабаб нишон додан; далел овардан; баҳона кардан; б) маҷ. ҳисобӣ… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 119ин — [اين] ҷонишини ишоратӣ, ки ба кас ё чизи дар наздик буда ишора мекунад; муқоб. он (ки ба чизи дур ишора мекунад); ин бор ҳамин дафъа; ин вақт дар ҳамин дам, дар ин байн; ин гуна ин тавр, ин навъ; ин ё он аз ҳар ду яке, яке аз ду; ин зайл ниг. ин… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 120қарор — [قرار] а 1. ором; оромиш, осоиш; қарор надоштан дар ҷое а) ором набудан, собит набудан, дар ҳоли ҷунбиш ва ҳаракат будан; б) ором нагирифтан, дер наистодан дар ҷое; қарор аз касе бурдан орому осоиши касеро барҳам додан, касеро беқарор кардан;… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ